บริการดูแลระบบ

ใส่ใจในงานบริการ

แนวทางของเรา

เทคโนโลยีในองค์กรของคุณเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมี
แผนกดูแลระบบไอทีของคุณเองหรือว่าคุณใช้บริการจากเรา เราก็มุ่งมั่นที่
จะให้บริการดูแลระบบอย่างดีที่สุด เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการทาง
ธุรกิจของคุณ

เรามีการให้บริการในระบบดำเนินงานและระบบสนับสนุน, การวางแผนต้นทุน,
การจัดการทรัพย์สิน, การบริหารทรัพยากร, การบริหารการปฏิบัติงาน, การบริหาร
องค์กร, ระบบความปลอดภัย, การควบคุมการทำงานจากระยะไกล, การวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา, การบริหารองค์ประกอบในการทำงานของบริษัท, การจัดการ
ระบบซ่อมบำรุง และการทำรายงานการจัดการ

ดังนั้นคุณสามารถวางใจได้เลยว่าเราสร้างสรรค์และมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณเสมอ
โดยที่เรายังใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำของเราสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของคุณมากที่สุด

“IT Management made easy”.

Bacula 7.4.4 Release Notes

We are pleased to announce that we have just released Bacula version 7.4.4 This version is a minor bug fix release. If you are a packager, I strongly advise you to take the 7.4.4 version since it corrects a number of problems related to packaging and installation. If...

Asterisk 11.25 Release Notes

The Asterisk Development Team has announced the release of Asterisk 11.25.0. This release is available for immediate download at http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk The release of Asterisk 11.25.0 resolves several issues reported by the community and...

Icinga 2.54 Release notes

1.5. What's New 1.5.1. What's New in Version 2.5.4 1.5.1.1. Bugfixes Bug 11932 (Checker): many check commands executed at same time when master reload 1.5.2. What's New in Version 2.5.3 1.5.2.1. Changes This release addresses an issue with PostgreSQL support for the...

Jasper Reports Server 6.3.0 Release Notes

TIBCO JasperReports® Server is a high-performance standalone or embeddable Business Intelligence (BI) platform that provides rich reporting and integrated in-memory analysis capabilities. These release notes describe the installation and available functionality at a...

Zimbra 8.7 Release Notes

Check out "What’s New" and "Known Issues" for this version of Zimbra Collaboration below. As always, you’re encouraged to tell us what you think in the Forums, or file a bug in Bugzilla. If interested, please see the complete list of changes in this release in the...

Owncloud 9.12 Release Notes

We recommend you follow our Release Channels to always have the latest ownCloud Server version which fits your needs.Go directly to the latest maintenance release of: ownCloud 9.1 ownCloud 9.0 ownCloud 8.2 ownCloud 8.1 ownCloud 8.0 (unsupported!) ownCloud 7...

Moodle 3.1 Release Notes

<a href="https://tereas.eu/en/e-learning/"><img src="https://tereas.eu/wp-content/uploads/2017/03/elearning.jpg" onmouseover="this.src='https://tereas.eu/wp-content/uploads/2017/03/elearning.jpg'"...

phpList 3.2 Release Notes

phpList 3.2.0 has arrived. There are lots of features and fixes in this version of phpList, which also marks an all time high for community engagement in the phpList project. New features have been introduced to improve campaign management, configuration, subscriber...

Magento 2.1.2 Release Notes

Magento Community Edition 2.1.2 Highlights Security enhancements Functional fixes and enhancements Known issues System requirements Install the Magento software Upgrade from an earlier version Migration toolkits Magento Community Edition 2.1.2 We are pleased to...

vTiger 6.4.0 Release Notes

Additions Multiple Layout support added. Modifications 40 issues fixed. SQL Injection and XSS issues addressed. Version 6.3.0 Additions RelatedList API added to Vtiger Web Services. Modifications 90+ issues fixed. Version 6.2.0 Modifications Google Calendar api...
“In time – in budget – in demand”

Product Showcase

  • Product Showcase