eLearning

ทำไมต้อง

e-learning ?

ในปัจจุบัน e-Learning เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษา สถาบัน
การศึกษาเริ่มหันมาใช้ e-Learning ในการเรียนการสอนมาขึ้น
บริษัททุกขนาดเริ่มเห็นข้อดีของการฝึกอบรมออนไลน์ นี่ไม่ใช่
เรื่องแปลก เพราะว่า e-Learning ช่วยให้ธุรกิจประหยัดเงินอย่าง
น้อย 50% เมื่อเปรียบเทียบกับการฝึกอบรมแบบดั้งเดิม

เราได้รวบรวมถึงเหตุผลที่ดีสำหรับการลงทุนในระบบ e-learning
ดังแสดงด้านล่าง ติดต่อเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

The most effective, successful professionals are constantly learning, they take the time to apply what they have learned, and they continually work to improve themselves.”.

Open Weekend #2: Online Hotel Reservation System

In this series we present you ideas of improving your companies IT – without paying a fortune for software license tools. Most of the presented solutions are based on free open source programs, combined with individual programming for the individual use case...

Open Weekend #1 : Your own free GPS-Tracker

In this series we will present you ideas of improving your companies IT – without paying a fortune for software license tools. Most of the presented solutions are based on free open source programs, combined with individual programming for the individual use case...

Bacula 7.4.4 Release Notes

We are pleased to announce that we have just released Bacula version 7.4.4 This version is a minor bug fix release. If you are a packager, I strongly advise you to take the 7.4.4 version since it corrects a number of problems related to packaging and installation. If...

Asterisk 11.25 Release Notes

The Asterisk Development Team has announced the release of Asterisk 11.25.0. This release is available for immediate download at http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk The release of Asterisk 11.25.0 resolves several issues reported by the community and...

Icinga 2.54 Release notes

1.5. What's New 1.5.1. What's New in Version 2.5.4 1.5.1.1. Bugfixes Bug 11932 (Checker): many check commands executed at same time when master reload 1.5.2. What's New in Version 2.5.3 1.5.2.1. Changes This release addresses an issue with PostgreSQL support for the...

Jasper Reports Server 6.3.0 Release Notes

TIBCO JasperReports® Server is a high-performance standalone or embeddable Business Intelligence (BI) platform that provides rich reporting and integrated in-memory analysis capabilities. These release notes describe the installation and available functionality at a...

Zimbra 8.7 Release Notes

Check out "What’s New" and "Known Issues" for this version of Zimbra Collaboration below. As always, you’re encouraged to tell us what you think in the Forums, or file a bug in Bugzilla. If interested, please see the complete list of changes in this release in the...

Owncloud 9.12 Release Notes

We recommend you follow our Release Channels to always have the latest ownCloud Server version which fits your needs.Go directly to the latest maintenance release of: ownCloud 9.1 ownCloud 9.0 ownCloud 8.2 ownCloud 8.1 ownCloud 8.0 (unsupported!) ownCloud 7...

“We need to bring learning to people – not people to learning.”

เหตุผลที่ดีสำหรับการลงทุนในระบบปฎิบัติการ eLearning

ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เนื่องจากไม่ต้องจัดพิมพ์เอกสารเพื่อใช้สำหรับการฝึกอบรม หรือต้องการวิทยากรฝึกอบรม เพราะข้อมูลทั้งหมดที่ผู้อบรมต้องการถูกบรรจุอยู่ในระบบปฏิบัติการฝึกอบรมออนไลน์แล้ว

พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เมื่อต้องการ

เมื่อพนักงานต้องการทบทวนความรู้หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน พนักงานสามารถที่จะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการฝึกอบรมออนไลน์ที่ต้องการทบทวนและเกี่ยวข้องได้ทันที

พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

พนักงานไม่ต้องรีบเร่งในการเรียนรู้เนื้อหาหรือเรียนรู้ตามเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะเป็นโอกาสให้พนักงานได้รับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

พนักงานที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีจะมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรมากขึ้น

 

ไม่ต้องมีการพบปะส่วนตัวกับอาจารย์ผู้สอน

นั่นหมายความว่าคุณจะไม่ต้องเสียค่าเดินทางและที่พักสำหรับอาจารย์ผู้สอนหรือพนักงานของคุณอีกต่อไป

การอัปเดตที่รวดเร็วและสะดวก

เมื่อบริษัทของคุณมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบริษัท และต้องการแจ้งประกาศให้พนกงานทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง: เพียงเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในระบบปฏิบัติการ eLearning ของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนคู่มือหรือพิมพ์คู่มือใหม่ให้กับพนักงานของคุณ

ลดอัตราการลาออกของพนักงาน

การฝึกอบรมแบบออนไลน์สามารถส่งผลให้พนักมีความเชี่ยวชาญในสายงานและมีแรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว

เมื่อองค์กรของคุณได้เชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นไว้ในบทความ สัมนาออนไลน์ และวีดีโอ ส่งผลให้พนักงานขององค์กรสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะความสามารถของตนเองได้

Product Showcase

  • Product Showcase