Website

meet your customers

อะไรคือ CMS


CMS  เป็นตัวย่อยของ Content Management Syste (ระบบการจัด
การเนื้อหาของเว็บไซต์) ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์เป็นตัว
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยคุณจัดการกับการออกแบบเนื้อหาและภาพรวมต่างๆ
ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆการจัดหน้าของ
เว็บไซต์และการออกแบบเว็บไซต์สามารถทำจากภายนอกองค์กรได้
ประโยชน์หลักของระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์คือ“คุณสามารถ
ควบคุมเนื้อหาต่างๆได้” บริษัทออกแบบเว็บไซต์ที่ไม่ดีต้องการให้การ
เปลี่ยนแปลงการดำเนิน
เป็นไปตามตารางของเขา เราไม่ใช่บริษัทออก
แบบเว็บไซต์แต่เราสามารถช่วยปรับแต่งโครงสร้างพื้นฐานการ
ออนไลน์ของคุณได้

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRM ด้านล่างได้

ติดต่อเรา : เพื่อค้นหาระบบที่เข้ากับองค์กรของคุณ

    “You provide the content – we provide the technology”


Open Weekend #2: Online Hotel Reservation System

In this series we present you ideas of improving your companies IT – without paying a fortune for software license tools. Most of the presented solutions are based on free open source programs, combined with individual programming for the individual use case...

Open Weekend #1 : Your own free GPS-Tracker

In this series we will present you ideas of improving your companies IT – without paying a fortune for software license tools. Most of the presented solutions are based on free open source programs, combined with individual programming for the individual use case...

Bacula 7.4.4 Release Notes

We are pleased to announce that we have just released Bacula version 7.4.4 This version is a minor bug fix release. If you are a packager, I strongly advise you to take the 7.4.4 version since it corrects a number of problems related to packaging and installation. If...

Asterisk 11.25 Release Notes

The Asterisk Development Team has announced the release of Asterisk 11.25.0. This release is available for immediate download at http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk The release of Asterisk 11.25.0 resolves several issues reported by the community and...

Icinga 2.54 Release notes

1.5. What's New 1.5.1. What's New in Version 2.5.4 1.5.1.1. Bugfixes Bug 11932 (Checker): many check commands executed at same time when master reload 1.5.2. What's New in Version 2.5.3 1.5.2.1. Changes This release addresses an issue with PostgreSQL support for the...

Jasper Reports Server 6.3.0 Release Notes

TIBCO JasperReports® Server is a high-performance standalone or embeddable Business Intelligence (BI) platform that provides rich reporting and integrated in-memory analysis capabilities. These release notes describe the installation and available functionality at a...

Zimbra 8.7 Release Notes

Check out "What’s New" and "Known Issues" for this version of Zimbra Collaboration below. As always, you’re encouraged to tell us what you think in the Forums, or file a bug in Bugzilla. If interested, please see the complete list of changes in this release in the...

Owncloud 9.12 Release Notes

We recommend you follow our Release Channels to always have the latest ownCloud Server version which fits your needs.Go directly to the latest maintenance release of: ownCloud 9.1 ownCloud 9.0 ownCloud 8.2 ownCloud 8.1 ownCloud 8.0 (unsupported!) ownCloud 7...
“Websites promote you 24/7: No employee will do that.” 

― Paul Cookson

Content Management Solutions

A Content Management System (CMS) is a web application that allows a user to create and edit web pages without requiring knowledge of computer programming or coding. Traditionally, the system will have a secured admin interface in which a user can login to create, edit and manage content. Choosing a content management system can be a complex task.

This overview gives you first insights about the Top 4 Open Source Content Management Systems, and answer first questions. Our Web experts are happy to assist you further in finding the right CMS which fits to your individual business needs. Contact Us for more informations on this topic.

WordPress is the most commonly used open source Content Management System. WordPress’s low maintenance and easy set-up make it especially appealing for simple structured websites. Because of the flexibility it is no surprise that WordPress is the most used CMS Platform in the market.

With the right addons all of the listed weaknesses of WordPress can be closed. Finding the right tools needs experience. Helping you through the jungle of 50.000 wordpress addons is our speciality.

Pros
+ user-friendly interface, easy base setup
+ mobile support
+ search engine friendly URLs
+ extensions and design templates for almost every need
+ large community

Cons
considered less secure than other systems
limited user and rights administration
limited stability and performance during periods of high traffic
no Enterprise features like multi-language directly included
not ideal for larger Web Projects (higher effort for special needs)

Joomla is the second biggest player on the CMS market. Joomla! demands a bit more of technical affinity. This means it takes a while to understand how to use it in detail. However, one plus for non-expert users is the robust community support –  and an excellent documentation.

 Pros

+ relatively simple installation and set-up
+ object-based management of content
+ large pool of extensions and designs
+ generating own templates is user friendly

Cons

incomplete rights management
many processes are not intuitive
high-quality extensions can be expensive
complicated manual updates necessary for some extensions
not intuitive for first-time users

Drupal started as a message board site for students.  It maintains a different look and feel than more conventional Content Management Systems.  Drupal’s basic installation starts with only a few modules, however you can extend the functionalities with different modules. Advanced IT knowledge is required to self-maintain this solution.

Pros

+ nuanced role and rights management systems
+ supports multi-domain management
+ strengths especially in social publishing / community platforms
+ modular design

Cons
installing of new feaures requires advanced knowledge in IT
difficult configuration

If you are planning to realize a large and Complex Web project, Typo3 may be the ideal Content Management System for you. This solution is specifically tailored for larger enterprises. However, compared to other solutions it requires a bit of more effort to understand how to use it.

Pros
+
enterprise-focused CMS
+ multilingual support
+ seamless connection to to many CRM or ERP solutions
+ constant maintenance
+ large flexibility to adjust it to your individual needs
+ very granular rights management

Cons
Back end not intuitive for non-experts
intial set up not as easy compared to other solutions

 

Product Showcase

  • Product Showcase